Blokfløjte

Blokfløjten er et godt og let instrument at blive introduceret til nodernes verden med. Det spænder kun over godt halvanden oktav og er let at spille enkle melodier på. Den bruges ofte i den almindelige musikundervisning i skolen og Mette lærte noderne som 6-årig ved hjælp af blokfløjte. Men man skal ikke kun forbinde blokfløjten med begynderens til tider ubehjælpsomme pift. Blokfløjten rummer mulighed for lettere sammenspil med klaver, guitar eller andre blokfløjter. Opnår man et niveau, hvor man har god kontrol over triller og overblæste toner, er der også et klassisk barok-repertoire at gå i gang med. Blokfløjten har til gengæld ikke så store muligheder for at variere udtrykket. Måske derfor er der ikke så meget repertoire fra senere perioder i musikhistorien. Blokfløjten er derfor ofte introduktion til blæseinstrumenter generelt, så barnet kan gå videre, når fysikken er til at blæse et større instrument op.

Synes man at avanceret blokfløjtemusik bliver for mange høje, overblæste toner, kan man vende sig mod den dybere altblokfløjte (der går ned til F en kvint under sopranfløjtens "dybe" C). At begynde at spille altblokfløjte er at begynde næsten helt forfra. Musikken noteres i de klingende tonehøjder, hvorfor grebene pludselig relaterer sig til andre toner. Desuden kan musikken noteres i to forskellige oktaver, så som altblokfløjtespiller får man trænet sin nodelæsning.
For altblokfløjte findes mange baroksuiter, ofte med basso continuo, så det egner sig godt til sammenspil med cello og/eller klaver. Enklere stykker skrevet for violin eller tværfløjte kan ofte også spilles på altblokfløjte, så man kan udvide sit repertoire.

Værker

Ved besøg på musikbiblioteker og nodeforretninger har vi fået opbygget et lille bibliotek af gode blokfløjteværker. Udvælgelsen er ikke systematisk, men hvad vi lige er faldet over, men disse værker har vist sig gode at spille:
James Hook: Sonata in G (sopranblokfløjte og klaver)
W.A.Mozart: Salzburger Menuette (altblokfløjte og klaver - opr. to violiner og bas)
G. Ph. Telemann:Sechs Fantasien (altblokfløjte solo)
G. Ph-Telemann: Sonate in F-dur (altblokfløjte og continuo)
Martino Bitti: Sonata in G-dur og in G-moll (altblokfløjte og conituo)
Carl Nielsen: Tro og håb spiller (altblokfløjte og cello - opr. tværfløjte og bratsch)