Klaver

Klaveret er ideelt at starte på som begynder, idet tonen blot dannes ved tryk på en tangent. Der kræves ikke intonation og teknik for at få den rigtige klang. Begynderen kan koncentrere sig om nodelære, rytmik og tonelære. Til gengæld udvikler det sig til det sværeste instrument af alle (måske næst efter orgel) i forhold til nodelæsning og koordination, hvis man skal blive til mere end hyggepianist. Klaveret kan bruges til alle stilarter: klassisk, jazz, populær musik - og som solist eller akkompagnement.

Som musikudøver er man næsten nødt til at kunne håndtere et klaver i et vist omfang. Det er nødvendigt for at kunne gennemspille en stemme, der ikke er indøvet endnu eller for at antyde hvordan harmonien i det samlede værk er.

De klaverskoler Martin og Mette lærte at spille efter i 70'erne tog udgangspunkt i enkle melodier med akkorder til. Den klaverundervisning, Sigrid får, tager udgangspunktet i at lære brugsklaver og musikteori.. Melodierne ledsages af becifringer, som hun selv lærer at omsætte til passende akkorder. Hendes læsning af basnøglen er ikke ligeså god som vores hurtigt blev, men hendes viden om tonearter overgår allerede langt Mettes.
Især klaverskoleserien Black & White af Henrik Birk Aaboe har vist sig meget god og pædagogisk.